Taxi-Zn – Galerie

Taxi-Zn – Galerie

taxi znojmo taxi-zn auto 1 wolksvagen touareg taxisluzba nonstop
taxi znojmo logo
taxisluzba znojmo
taxi znojmo kontakt
taxi znojmo taxi-zn auto 1 wolksvagen touareg taxisluzba nonstop
taxi znojmo auto 1
taxi znojmo taxi-zn auto 2 taxisluzba nonstop
taxi znojmo taxi-zn auto 2
taxi zn 3 car
taxi znojmo auto 3
taxi-znojmo-auto-4
taxi-znojmo-auto-4

Taxi-Zn nr.1

NEJRYCHLEJŠÍ TAXI NA SVĚTĚ

https://www.youtube.com/watch?v=1RXmSFj-BL0

TAXI [definice]

Taxislužba (taxi) je způsob veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava (zpravidla osobními automobily) po trase podle individuálního přání zákazníka. Doprava je nabízena buď na vyznačených nebo neoficiálních taxistanovištích, nebo jízdou vozidel po ulicích tak, aby zájemce o přepravu mohl vozidlo například pokynem ruky stopnout, nebo na telefonickou objednávku. Jízdné se platí přímo řidiči vozidla, zpravidla při skončení jízdy.

V České republice upravuje základní podmínky provozování taxislužby Zákon o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb. v platném znění). K provozování taxislužby je nutná licencekoncese od obce s rozšířenou působností, na jejímž území dopravce taxislužbu provozuje. Obec může určit obecně závaznou vyhláškou podmínky udělení licence a provozní řád stanovišť taxislužby a za stanovených podmínek nařízením určovat maximální ceny jízdného. Vybrané obce (hlavní město Praha, statutární města a obce s počtem obyvatel přesahujícím 20 000) mohou stanovit vyhláškou jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce složení zkoušky z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru, které obec potvrzuje osvědčením s omezenou časovou a územní platností (§ 21a zákona 111/1994 Sb.).

Většina dopravců v taxislužbě jsou živnostníci (z nichž někteří pracují pod hlavičkou některého dispečinku) nebo soukromé firmy vykonávající činnost prostřednictvím svých zaměstnanců. Před rokem 1990 provozovaly v českých městech taxislužbu zpravidla městské podniky obdobně jako veřejnou hromadnou dopravu.

AEROTAXI [definice]

Letecké taxi nebo také aerotaxi (anglicky air taxi) je letadlo či služba poskytovaná leteckými společnostmi, pro komerční leteckou individuální přepravu lidí a nákladu. Zákazníci si většinou mohou aerotaxi objednat 24 hodin předem, zároveň si můžou určit vlastní cíl letu. K této přepravě se využívají většinou malá vrtulová letadla či letadla typu business jet.

…Těšíme se na Vás…

Volejte Ihned

…Jsme Vám k službám…